Publicacions

Les investigacions que vam realitzar pretenen aprofundir en el coneixement de noves realitats, per a reforçar les respostes als reptes interculturals de la nostra societat, alhora que ens proporcionen informació per a afrontar el treball social i ens donen nous arguments per al diàleg amb l'entorn. Els Quaderns Atlàntida tenen com objectiu posar a l'abast dels professionals la divulgació dels debats que realitzem així com la reflexió entorn als projectes i activitats que anem portant a terme des de la xarxa associativa.

 Quadern nº 1 - Familia y comunidad en el contexto migratorio

 Quadern nº 2 - La immigració a Catalunya : Els processos d'integració dels infants, adolescents i joves

 Quadern nº 3 - Salut mental i processos migratoris

 Quadern nº 4 - Família i processos migratoris

 

 Quadern nº 5 - Bones pràctiques d'intervenció amb immigració i interculturalitat

 

 Quadern nº 6 - Bones pràctiques d'intervenció amb immigració i interculturalitat