Vés al contingut
Projecte Interprofessions_Associació Atlàntida

Projecte Interprofessions

Reconeix la teva formació acadèmica!

Des del Projecte Interprofessions donem suport al reconeixement de la formació acadèmica no universitària i facilitem l’accés al mercat laboral a les persones amb estudis cursats a l’estranger i que viuen a Catalunya, i que volen iniciar els tràmits d’homologació o convalidació dels seus estudis, ajudant-los amb:

 • Informació i assessorament respecte del procés d’homologacions convalidació a l’estat espanyol de títols estrangers no universitaris.
 • Informació sobre la Inserció en la xarxa formativa formal: universitats, escoles d’adults, instituts d’estudis secundaris, i centres de formació professional.
 • Sessions grupals per abordar diverses temàtiques referides al món formatiu i laboral.
 • Suport, assessorament i coordinació amb la xarxa d’entitats relacionades amb la immigració, a través d’un treball conjunt d’intercanvi d’informació.
 • Orientació per millorar la formació relacionada amb la llengua i la cultura de Catalunya.

La convalidació i l’homologació de títols estrangers suposa el reconeixement de la seva equivalència respecte d’un determinat títol espanyol vigent, així com dels seus efectes inherents.

La convalidació és el reconeixement oficial, amb efectes acadèmics, de la validesa dels estudis. Per poder continuar els estudis, cal una convalidació dels estudis cursats, i si aquests són parcials, la seva convalidació dependrà de cada universitat.


Què has de tenir en compte?

 • Les persones que desitgin incorporar-se a l’Educació Obligatòria Primària o Secundària (ESO) no han de realitzar cap mena de tràmit en relació amb els seus estudis anteriors.

 • Per cursar estudis postobligatoris a Espanya cal que el/la sol·licitant tingui homologats o convalidats aquí els títols que permeten accedir-hi.


Requisits de l'homologació

Els estudis cursats en un país estranger han de complir els següents requisits

 1. Validesa oficial en el país de procedència.
 2. Que estiguin completament cursats i superats en el sistema educatiu del país d’origen.
 3. Tenir l’acreditació acadèmica oficial que certifiqui la seva superació conforme la normativa vigent en el sistema educatiu del país de procedència.
 4. Que els estudis que condueixen al títol espanyol de referència estiguin totalment implantats en el sistema educatiu espanyol.
 5. Que entre els estudis realitzats a l’estranger, i els que es pretén homologar o convalidar a Espanya, hi hagi una equivalència acadèmica suficient, en durada oficial i continguts.
Horari_Associació Atlàntida

Contacte

CAPTCHA