Vés al contingut
f

Política de transparència

l'Associació Atlàntida, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Informació complementària

L'Associació Atlàntida, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

Membres actuals de la Junta Directiva

  • Presidenta: Maria Teresa Crespo 
  • Vicepresdienta: Esperanza Esteve 
  • Secretaria: Mª Concepción Vila
  • Tresorer: Domènec Domènech
  • Vocal: Montserrat Font

Les reunions de l'òrgan són semestrals.


Pressupost anual

A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació en l'últim any:

62.565,90
87,45 %

Prestació de serveis 

12,55 %

Subvencions

98,35 %

Finançament públic

1,65 %

Finançament privat


Categoria professional de la plantilla

Categoria professional de la plantilla_Associació Atlàntida

Comunicació amb la plantilla

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

Pla Estratègic

El Pla Estratègic forma part de la Coordinadora Sinergia Social.