Vés al contingut

Formació a l'equip professional

Accions de Formació

  • Reflexió intercanvi entorn dels fenòmens migratoris
  • Organització de trobades i jornades d’estudi
  • Intercanvi divulgació de publicacions
  • Promoure la formació i la preparació dels professionals entorn de la comunicació intercultural i els fenòmens migratoris

Apropant l’estrangeria a la intervenció

Conèixer els moviments migratoris actuals, el marc normatiu en matèria d’estrangeria, saber aplicar a la pràctica el seu contingut, així com els procediments bàsics i conèixer i comprendre els diferents supòsits que contempla la llei d’estrangeria.

4a edició

4a edició

Octubre 2022 - Inscripcions tancades

1a edició
4a edició

1a edició

Novembre 2020

2a edició
4a edició

2a edició

Novembre 2021

3a edició
4a edició

3a edició

Abril 2022

Jornades de bones pràctiques

Asil i refugi a la Unió Europea: on estem? (04 - novembre - 2019). Enllaç.

Conèixer i compartir històries de vida. (29 - novembre - 2018). Enllaç.

Els contextos relacionals dels adolescents i joves a Catalunya. Es pot evitar la radicalització? (07-novembre-2017). Enllaç.

Bones pràctiques d'intervenció amb immigració i interculturalitat. (30 - novembre - 2016). Enllaç.

Transformacions de la família en els processos migratoris. (16 a 21 - octubre - 2014). Enllaç.

La immigració a Catalunya: els processos d’integració dels infants, adolescents i joves de la “segona generació”. (octubre - 2006). Enllaç.

Salut mental i processos migratoris. (18 i 19 - novembre - 2005). Enllaç.

Família i societat en el context migratori. (16 a 19 - abril - 2005).