Vés al contingut
Bones pràctiques d'intervenció_Associació Atlàntida

Bones pràctiques d'intervenció

En els processos migratoris al nostre país hi ha una tendència, sobretot des dels mitjans de comunicació, a visualitzar només els problemes i les situacions de conflicte. Es realitzen jornades cada any, on s’han presentat projectes d’intervenció considerats que podien ser un referent com a bones pràctiques d’intervenció amb relació a la immigració i la interculturalitat. En tres grans àmbits:

  • Educació
  • Salut
  • Inclusió social

Aquestes Jornades s’han portat a terme cada any des de l’any 2016. Estan dirigides a professionals de diferents àmbits i al món associatiu de la immigració. S’ha comptat amb una gran participació, entorn de 100 participants en cada Jornada.

En l’avaluació feta pels participants, s’ha anat constatant la necessitat de seguir aprofundint en el tema, i sobretot  amb relació als processos d’integració social i els aspectes preventius a tenir en compte per seguir avançant en aquests processos. S’ha plantejat també donar veu a les persones nou vingudes al nostre país i que han tingut uns processos positius d’incorporació i d’integració, malgrat les grans dificultats a les quals han hagut de fer front, i a les entitats que els han donat suport.


Jornades anteriors

I Jornada: 30 de novembre 2016

La immigració a Catalunya: els processos d’integració dels infants, adolescents i joves de la “segona generació”

I Jornada: 30 de novembre 2016

II Jornada: 7 de novembre 2017

Els contextos relacionals dels adolescents i joves a Catalunya. Es pot evitar la radicalització?

II Jornada: 7 de novembre 2017

III Jornada: 29 de novembre 2018

Conèixer i compartir històries de vida

III Jornada: 29 de novembre 2018

IV Jornada: 4 de novembre 2019

Asil i refugi a la unió europea: on estem?

IV Jornada: 4 de novembre 2019

Amb la col·laboració de: