BONES PRACTIQUES D’INTERVENCIÓ AMB IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Aquestes Jornades, s’han portat a terme cada any a partir de l’any 2016, dirigides a professionals de diferents àmbits i al mon associatiu de la immigració. S’ha comptat amb una gran participació, entorn de 100 participants a cada Jornada.

En els processos migratoris al nostre país hi ha una tendència, sobretot des dels mitjans de comunicació, a visualitzar només els problemes i les situacions de conflicte. En aquestes Jornades s’han presentat  projectes d’intervenció en tres grans àmbits:  educació, salut i inclusió social, considerats que podien ser un referent com a bones pràctiques d’intervenció en relació a la immigració i la interculturalitat.

En l’avaluació feta pels participants, s’ha anat constatat la  necessitat de seguir aprofundint en el tema, i sobretot  en relació als processos d’integració social i els aspectes preventius a tenir en compte per seguir avançant en aquests processos. S’ha plantejat també el donar veu a les persones nou vingudes al nostre país i que han tingut uns processos positius d’incorporació i d’integració, malgrat les grans dificultats a les que han tingut de fer front, i a les entitats que els han donat suport.

I Jornada: 30 de novembre 2016
LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA: ELS PROCESSOS D’INTEGRACIÓ DELS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE LA “SEGONA GENERACIÓ”

II Jornada: 7 de novembre 2017
ELS CONTEXTOS RELACIONALS DELS ADOLESCENTS I JOVES A CATALUNYA.   ES POT EVITAR LA RADICALITZACIÓ ?

III Jornada: 29 de novembre 2018
CONÈIXER I COMPARTIR HISTÒRIES DE VIDA

IV Jornada: 4 de novembre 2019
ASIL I REFUGI A LA UNIÓ EUROPEA : ON ESTEM?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En col·laboració amb :