Què fem

Propiciar espais de debat i reflexió interna sobre els processos migratoris i la interculturalitat entre els i les professionals de la xarxa, buscant aquelles sinergies que ens han d'ajudar a prendre consciència directa de l'altre i dels obstacles inherents el desconeixement mutu.

Facilitar l'integració de professionals nouvingutsi nouvingudes a la nostra xarxa formativa i de treball, mitjançant el Projecte Interprofessions, acompanya el procés de homologació de títols universitaris, formació professional, i batxillerat, sense costos pels participants.

HOMOLOGACIÓ I EQUIVALÈNCIA DE TÍTOLS UNIVERSITARIS - S.A.R.U. - Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari

Coneixement i assessorament sobre totes les gestions, tràmits, taxes del procés d'homologació i d’equivalència del teu títol universitari dins la teva nova societat d'acollida. Estudi del teu expedient acadèmic particular.

Des de l'any 2010 amb un conveni entre la Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania) i l’Associació Atlàntida, amb col•laboracions de l’Alta Inspecció d’Educació a Catalunya del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d'Empresa i Coneixement, i,  l’Obra Social “la Caixa”, Catalunya ofereix a les persones, amb titulacions universitàries estrangeres, orientació i assessorament en els processos de reconeixement de la seva qualificació universitària.

Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)
Carrer de Calàbria, 147 (Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania) - 08015 Barcelona

Cal demanar cita prèvia:

E-mail:  saru@gencat.cat 

Tel: 936 347 549 

web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/

 Programa Interprofessions

Des de l'associació Atlàntida volem contribuir a la inserció dels professionals estrangers en la societat d'acollida, promovent diverses activitats:

  • Informació, assessorament i acompanyament individualitzat sobre el procés de formació i d'homologació i convalidació a l'estat espanyol de títols d'altres països.
  • Inserció a la xarxa formativa, formal i no formal: universitats i centres de formació.
  • Sessions grupals sobre temes relacionats amb el món formatiu i laboral. Informació, assessorament i coordinació amb la xarxa associativa i la xarxa universitària, relacionada amb la immigració.

 

Els horaris d'atenció són:

Dimarts i dijous de 10 h a 13 h.
Només amb cita prèvia trucant al 93 4234204 en l'horari convingut
o enviant un e-mail a: interprofessions@gmail.com -  Coordinadora Anna Llaudet

 

L'Associació Atlàntida en col·laboració amb La Secretaria d'Immigració de la Generalitat de Catalunya, El Ministeri d'Educació, L'Obra Social "LA CAIXA", El Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, L'Ajuntament de Barcelona i La Diputació de Barcelona promouen l'homologació de títulacions acadèmiques de persones estrangeres.