Política de privacitat

Responsable   

Associació Atlàntida | NIF: G63220008 |
Telèfon: 93 268 22 22 | atlantidamigra@gmail.com | Carrer de Trajà, 14 (Interior) · Accés: Parc de la Font Florida · 08004 Barcelona.

Finalitat                          Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat.

Termini de conservació de les dades :
· Contacte : Un màxim de tres anys.
· Voluntariat : Mentre es mantingui la condició de voluntari.
· Donacions : Mentre es mantingui la condició de soci.
· CVs : Es conserven durant un any.

Legitimació Consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.
 
Destinataris      Només hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d'enviament de curriculums vitae i comunicació.
No hi ha cap tipus de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.

 

Drets                
 

Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes.
Dret de rectificació de dades personals inexactes o incomplertes.
Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.
Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.
Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.
Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable