Cicles, Jornades i Altres

CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ
Any 2017. Concurs Licitació de Serveis amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Direcció General per a la Immigració, per la gestió del SARU Servei d’Acompanyament pel Reconeixement Universitari.

-Continuació com a socis cooperatius sl CCOP57.

-Acord de col·laboració amb SINERGIA SOCIAL, per la integració de la nostra entitat a la seva xarxa associativa.

RELACIONS INTERNACIONALS
Continuació de l’acord amb el Centre Françoise Minkowska de París, Centre de salut mental dirigit a població immigrada.

PUBLICACIONS
Publicació del Quadern Atlàntida 5, que recull el material treballat a la I Jornada de Bones Pràctiques d’intervenció amb Immigració i Interculturalitat, celebrada a Barcelona el 30 de novembre 2016.