Jornades i formació

 

Entre els fins de l’associació cal destacar:

 • Reflexió i intercanvi entorn dels fenòmens migratoris
 • Organització de trobades i jornades d’estudi
 • Intercanvi i divulgació de publicacions
 • Promoure la formació i la preparació dels professionals entorn de la comunicació intercultural i els fenòmens migratoris

 


Accions de Formació  

 • Edició I - Apropant l’estrangeria a la intervenció. (novembre - 2020). Enllaç.
 • Edició II - Apropant l’estrangeria a la intervenció. (novembre - 2021). 
 • Conèixer els moviments migratoris actuals.
 • Conèixer el marc normatiu en matèria d’estrangeria, saber aplicar a la pràctica el seu contingut, així com els procediments bàsics.
 • Conèixer i comprendre els diferents supòsits que contempla la llei d’estrangeria.

 

 


Jornades de bones pràctiques

 

 • Asil i refugi a la unió europea: on estem? (04 - novembre - 2019). Enllaç.
 • Conèixer i compartir històries de vida. (29 - novembre - 2018). Enllaç.
 • Els contextos relacionals dels adolescents i joves a Catalunya. Es pot evitar la radicalització? (07-novembre-2017). Enllaç.
 • Bones pràctiques d'intervenció amb immigració i interculturalitat. (30 - novembre - 2016). Enllaç.
 • Transformacions de la família en els processos migratoris. (16 a 21 - octubre - 2014). Enllaç.
 • La immigració a Catalunya: els processos d’integració dels infants, adolescents i joves de la “segona generació”. (octubre - 2006). Enllaç.
 • Salut mental i processos migratoris. (18 i 19 - novembre - 2005). Enllaç.
 • Família i societat en el context migratori. (16 a 19 - abril - 2005).