Jornades i formació

 

Entre els fins de l’associació cal destacar:

 • Reflexió i intercanvi entorn dels fenòmens migratoris
 • Organització de trobades i jornades d’estudi
 • Intercanvi i divulgació de publicacions
 • Promoure la formació i la preparació dels professionals entorn de la comunicació intercultural i els fenòmens migratoris

 


Accions de Formació  

 • Apropant l’estrangeria a la intervenció.
 • Conèixer els moviments migratoris actuals.
 • Conèixer el marc normatiu en matèria d’estrangeria, saber aplicar a la pràctica el seu contingut, així com els procediments bàsics.
 • Conèixer i comprendre els diferents supòsits que contempla la llei d’estrangeria.

 

 


Jornades de bones pràctiques

 • La immigració a Catalunya: els processos d’integració dels infants, adolescents i joves de la “segona generació”. (30-novembre-2016).
 • Els contextos relacionals dels adolescents i joves a Catalunya. Es pot evitar la radicalització. (07-novembre-2017).
 • Conèixer i compartir històries de vida. (29-novembre-2018).
 • Asil i refugi a la unió europea: on estem? (04-novembre-2019).