Formació a l'equip professional

Accions de Formació

  • Reflexió intercanvi entorn dels fenòmens migratoris
  • Organització de trobades i jornades d’estudi
  • Intercanvi divulgació de publicacions
  • Promoure la formació i la preparació dels professionals entorn de la comunicació intercultural i els fenòmens migratoris

Apropant l’estrangeria a la intervenció

Conèixer els moviments migratoris actuals, el marc normatiu en matèria d’estrangeria, saber aplicar a la pràctica el seu contingut, així com els procediments bàsics i conèixer i comprendre els diferents supòsits que contempla la llei d’estrangeria.

Jornades de bones pràctiques

Asil i refugi a la Unió Europea: on estem? (04 - novembre - 2019). Enllaç.

Conèixer i compartir històries de vida. (29 - novembre - 2018). Enllaç.

Els contextos relacionals dels adolescents i joves a Catalunya. Es pot evitar la radicalització? (07-novembre-2017). Enllaç.

Bones pràctiques d'intervenció amb immigració i interculturalitat. (30 - novembre - 2016). Enllaç.

Transformacions de la família en els processos migratoris. (16 a 21 - octubre - 2014). Enllaç.

La immigració a Catalunya: els processos d’integració dels infants, adolescents i joves de la “segona generació”. (octubre - 2006). Enllaç.

Salut mental i processos migratoris. (18 i 19 - novembre - 2005). Enllaç.

Família i societat en el context migratori. (16 a 19 - abril - 2005).